CARMARK (formerly IAA MOTORS) - Official Representative of Insurance Auto Auction in Armenia

TERMS & CONDITIONS

car

Ավտոﬔքենայի ընտրություն

Անհատական մոտեցում ﬔր փորձառու մասնագետների կողﬕց ﬔքենաների ընտրության , գնագոյացման հաշվարկի և այլ ծախսերի վերաբերյալ

car

Դեպոզիտի վճարում

Նախատեսված աճուրդի գնի 15%-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան 500000 դրամ։ Դեպոզիտը ենթակա է վերադաձի ﬕնչև ﬔքենայի գնելը։

car

Մեքենայի պատմություն

Նախքան աճուրդի մասնակցելը Ձեր ﬔնեջերը կստուգի նախընտրած ﬔքենայի պատմությունը (autocheck , carfax)

car

Աճուրդի մասնակցություն

Ձեր ներկայությամբ կամ օնլայն տարբերակով մասնակցում ենք աճուրդին և գնում ﬔքենան պլանավորված գնով

car

Պայմանագրի կնքում

Որտեղ ամրագրվում է ﬔքենայի վերջնական արժեքը ՀՀում, վճարման 3 փուլերը, կողﬔրի իրավունքներն ու պարտականությունները

car

Inland transportation

Մեքենան աճուրդից տեղափոխվում է համապատասխան նավահանգիստ, հասնելուն պես տրամադրվում են ավտոﬔքենայի հավելյալ լուսանկարներ

car

Insurance

Նավահանգստի նկարների հիման վրա կատարվում է տեղափոխման ապահովագրություն տեղական առաջատար ապահովագրական ընկերությունների ﬕջոցով

car

Sea freight

Ավտոﬔքենան բեռնվում է կոնտեյների ﬔջ, որի հատուկ համարի օգնությամբ կարող եք հետևել Ձեր գույքի տեղաշարժին

car

Customs clearance

Մեր մասնագետների ներկայությամբ ﬔքենան բեռնաթափվում է կոնտեյներից և մաքսազերծվում է ﬔր բրոքերական կազմակերպության ﬕջոցով

car

Հանձնում

Արդեն մաքսազերծված ﬔքենան հանձնվում է Ձեզ առուվաճառքի պայմանագրի հիման վրա

Car Price
Auction
Select Location

Shipping
Fuel Type
Age
Engine, cm³
Vehicle Type